Dopyty podľa oblastí

Info pre dopytujúcich

Info pre dodávateľov

Faktúry online


Inžiniersko-geologický prieskum

14.11. | Žilinský kraj
Popis dopytu:
Hľadáme certifikovaného a oprávneného dodávateľa na vypracovanie a dodávku inžiniersko-geologického prieskumu v Žiline.

Žiadame o vypracovanie cenovej ponuky na vykonanie zákazky na inžiniersko-geologický prieskum v Žiline s následnou realizáciou predmetnej zákazky.

Predmet žiadosti a informácie o zákazke:

V lete 2017 sme na našom pozemku parcela č. 477 v Žiline na ulici Halkovej oproti polícii na základe predchádzajúcej výzvy Ms úradu odbor životného prostredia vykonali údržbové práce s následnými nevyhnutnými terénnymi úpravami predmetného pozemku.

Stavebný úrad Žilina teraz od nás dodatočne žiada, aby sme v lehote do 10.12.2017 predložili stavebnému úradu v Žiline projektovú dokumentáciu uskutočnených terénnych uprav z ktorej bude zrejmé, že vykonanými predmetnými terénnymi úpravami pozemku nie sú dotknuté a ohrozené susedné pozemky, alebo stavby.

Súčasťou PD by mal byť aj inžiniersko geologický prieskum zahŕňajúci predovšetkým posúdenie stability územia susedných pozemkov a stavieb, ako aj predmetného pozemku, vsakovaciu schopnosť upraveného terénu, priepustnosť zeminy pre dažďové vody, zistenie hladiny spodnej vody, ktorá môže mať vplyv na susednú stavbu.

Záverom inžiniersko geologického prieskumu by malo byť aj zhodnotenie či vykonanie predmetne terénne úpravy majú, alebo nemajú negatívny vplyv na susedné pozemky, alebo stavby a v prípade zistenia prípadných negatívnych vplyvov na susedné pozemky, alebo stavby by mal podľa stavebného úradu tento inžiniersko-geologický prieskum navrhnúť aj súhrn nevyyhnutných opatrení na zaistenie susedných pozemkov a stavieb, aby nedošlo k ich prípadnému poškodeniu, alebo narušeniu.

V prípade že máte o predmetnú zákazku záujem, žiadame Vás o neodkladné vypracovanie cenovej ponuky a jej zaslanie obratom na nás e-mail aj s predpokladaným možným dátumom konkrétneho vypracovania a dodania IGP.

Vopred ďakujeme a prajeme pekný deň.

Termín:
Ihneď resp. 11-12/2017

Lokalita:
Žilina, Slovenska Republika

Cena:
Prosíme o zaslanie cenovej ponuky
Prílohy (Prílohy môžete prezerať po prihlásení):
IMAG8185.jpg - 1,178.82KB

Kontakt

Pre zobrazenie údajov musíte byť prihlásený.

Prístup ku kontaktom na dopytujúcich úplne zdarma
pre všetky firmy zaradené v Zoznam Katalógu.

 
 
Získajte nových zákazníkov teraz! Registrovať